Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 
Rewolucja! Mamy tu pierwszy milion Polaków / Top million of Poles are here now!

M Kazimierz Jakub Stronczyński h. Prawdzic (ID: 1.635.33)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej pięciokrotnie większa (pół miliona osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 49 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Nowy Ranking WGM: 79.476 (top 8%), Stara waga koligacji PSB: 116 [wyłącz kolorowanie] [?]

Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (adres: Warszawa, poczta: Warszawa, powiat Warszawa)


bohater PSB i Wiki, okręg centralny Tow. Rolniczego (1861), student Uniwersytetu Warszawskiego (1825), urzędnik Królestwa Polskiego (1828-1866), znani uczeni nauk społecznych

 • Sęczys, Szl. wylegit.: „radca kolegialny, ref. w OZWDRzS otrzymał prawo nowego szlachectwa w KP w r. 1859 z racji posiadania orderów Św. Anny III kl. i Św. Stanisława III kl.”, senator
 • Urodzony dnia 24 VII 1809 - Pajęczno
 • zmarł dnia 12 XI 1896Piotrków Trybunalski
 • Wiek: 87 lat
 • Wszystkie źródła dla tej osoby
  Uzupełnij lub popraw daty i miejsca

 • Polski Słownik Biograficzny t. 44 s. 366 STRONCZYŃSKI Kazimierz (1809-1896) przyrodnik, paleograf, numizmatyk, sfragistyk, heraldyk, kolekcjoner
 • Wikipedia (Kazimierz Stronczyński): Kazimierz Jakub Stronczyński (ur. 25 sierpnia 1809 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 15 stycznia 1896 tamże, nazwisko pisane niekiedy również jako Strączyński z uwagi na różnice transliteracji z cyrylicy) – sfragistyk, paleograf, numizmatyk, badacz architektury, kolekcjoner, historyk, senator Królestwa Polskiego. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Stworzył podstawy polskiej numizmatyki średniowiecza. więcej...

rodzice Zaloguj się
?1780-
   Zaloguj się
?1780-
|    |
2    3|
Kazimierz Jakub Stronczyński h. Prawdzic, bohater PSB, 1809-1896
ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1780
 • zmarł
 •  
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1780
 • zmarła
 •  

  śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

  ilustracja
 • żona (ślub: w roku 1834, Warszawa, par. św. Krzyża (obecn. m. Warszawa), ): Zaloguj się 1815-1886 , (Rodzice : Feliks Jan Bentkowski h. Prawdzic, bohater PSB 1781-1852 & Emilia Amilia Julia Zejdler, ma nekrolog w Kur. Warsz. 1794-1852) , dzieci
  1. M Zaloguj się 1837-1891
    & Zaloguj się ca 1844-1920 dzieci
  2. M Zaloguj się 1839-
    & Zaloguj się ?1840-
    & Zaloguj się ?1830-
  3. Ż Zaloguj się 1841-
  4. M Zaloguj się 1845-
  5. Ż Zaloguj się 1851-
  6. Ż Aniela Julianna Stronczyńska h. Prawdzic 1853-
    & Henryk Wojewódzki ?1850- dzieci
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. **Kazimierz Jakub **
  2. M Zaloguj się student Uniwersytetu Warszawskiego (1828) ?1810-
  3. Ż Zaloguj się ?1810-1842/
   ■  & Zaloguj się oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) , ma nekrolog w Kur. Warsz. ca 1804-1842 dzieci | Ż Zaloguj się ?1840-1869/| Ż Zaloguj się ?1840-| M Zaloguj się 1842- |

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. BENTKOWSKI Feliks Jan (1781-1852) historyk, filolog
  2. STRONCZYŃSKI Karol (1873-1938) inżynier technolog, przedsiębiorca budowlany
  3. BENTKOWSKI Władysław (1817-1887) powstaniec 1848, 1863, poseł
  4. BENTKOWSKI Leon Jarosław (1823-1889) kustosz muzeum
  5. BENTKOWSKI Alfred (1813-1850) lekarz, zmartwychwstaniec, emigrant
  6. KRZYŻANOWSKI Hieronim (1819-1875) profesor prawa kanonicznego
  7. HEMPEL Jan Marian (1818-1886) naukowiec, organizator górnictwa
  8. HEMPEL Jan Hieronim (1877-1937) publicysta, filozof, działacz ruchu robotniczego
  9. PAPIEWSKA Anna Wanda (1883-1974) działaczka społeczna, posłanka
  10. DMOCHOWSKI Franciszek Salezy (1801-1871) tłumacz, redaktor, wydawca
  11. HEMPEL Stanisław (1892-1954) inżynier konstruktor
  12. HEMPEL Joachim (1884-1955) geolog naftowy
  13. MIERZEJEWSKI Henryk (1881-1929) inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej
  14. SZWEYCER Michał Teofil (1843-1919), powstaniec styczniowy, prawnik
  15. HEMPEL Joachim (1787-1874) oficer szwoleżerów
  16. DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery (1762-1808) poeta, działacz polityczny
  17. CHOMĘTOWSKI Stanisław (1838-1881) lekarz
  18. ODYNIEC Antoni Edward (1804-1885) poeta, tłumacz, pamiętnikarz, wydawca
  19. MIKORSKI Feliks Antoni (1725-1779) sędzia ziemski gostyński, marszałek Trybunału Koronnego
  20. HEMPEL Joachim (ok. 1744-1810) architekt, budowniczy

  Uwagi

  • 1828–1864: W 1831.03.24 rozpoczął pracę w Banku Polskim jako dietariusz, następnie kontroler w Oddziale Biletów Bankowych oraz podsekretarz. W 1834 dostał nominację na sekretarza Banku Polskiego. Od 1836 objął stanowisko protokolisty w kancelarii, a następnie naczelnika Wydziału Ogólnego przy II Radzie Stanu w Heroldii Królestwa Polskiego. W 1846 zastępował dyrektora kancelarii Heroldii, oraz pełnił obowiązki jej członka. Następnie w 1848 otrzymał nominację na pełniącego obowiązki naczelnego sekretarza kancelarii Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu.W 1861 został referendarzem stanu. W lipcu 1862 objął dyrekcją Kancelarii Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego, a w 1864 został senatorem, członkiem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Ordery: SA 3, SS 3. - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 14475.
   1850–1866: Referent w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu 1850–1861, członek Heroldii Królestwa Polskiego 1859–1861, nadetatowy referendarz Rady Stanu Królestwa Polskiego 1863–1864, dyrektor kancelarii Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1863–1864, członek senatu do stałego zasiadania w wydziałach nieprzeznaczony 1865–1866, radca dworu 1854, radca kolegialny 1859, referendarz stanu 1862, rzeczywisty radca stanu 1865. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858). - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 14476.
   Adam Boniecki, Herbarz polski - 1.635.33 - t. I s. 164 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bentkowscy v. Bętkowscy v. Bendkowscy h. Prawdzic
   Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana - le.3546.1.1 - Stronczyński
   Polski Słownik Biograficzny t. 44 str. 365: psb.32364.3
   Polski Słownik Biograficzny t. 44 str. 366: psb.32365.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 445): Stronczyński Kazimierz, Wydział Filozoficzny, sekcja Filozof., Fizycz., wpis 20 IX 1825
   Archeolog i numizmatyk. Syn Wincentego, właściciela ziemskiego, byłego oficera wojsk cesarsko-francuskich przed powstaniem Księstwa Warszawskiego, wychowawcy synów ministra sprawiedliwości hr. Feliksa Łubieńskiego, w ostatnich latach sędziego pokoju z okręgu piotrkowskiego. Chodził do szkół w Piotrkowie, Wieluniu i Warszawie. 9 IX 1828 uzyskał stopień mgra filozofii (nauki przyrodnicze). Do 1830 był zatrudniony jako nauczyciel nauk przyrodniczych w szkole wojew. praktyczno-pedagogicznej, a chemii w szkole rzemieśl-niczo-niedzielnej na Lesznie w Warszawie. W 1830 zleciła mu Komisja Rządowa Oświecenia Publicznego podróż naukową po kraju. Odbył więc 6-miesięczną wyprawę w okolice nadwiślańskie dla zapoznania się z płodami natury tych okolic pod względem zoologicznym i mineralogicznym. Wydział Górnictwa polecił udostępnić mu informacje o rządowych zakładach górniczych. Niezależnie od obowiązków nauczycielskich wszedł 24 III 1831 jako urzędnik do Banku Polskiego, a po zamknięciu szkół wojewódzkich przeniósł się tam na stałe, najpierw jako adiunkt kontroli oddziału biletów bankowych, potem podsekretarz Banku, a w 1834 otrzymał nominację na sekretarza wydziału handlu Banku. W Banku Polskim poznał też tajniki sztuki litograficznej przy S. Oleszczyńskim. W 1834 towarzyszył służbowo prezesowi Banku, J. Lubowidzkiemu, do Petersburga. W 1836 przeniósł się po reorganizacji władz do Heroldii, a w 1843 otrzymał nominację na dyrektora jej kancelarii. Odtąd też zaczyna się działalność jego na polu archeologii i numizmatyki, musiał bowiem poznać ze względu na rodzaj swej pracy zawodowej gruntownie archeologię, paleografię i sfragistykę. W 1848 został przeniesiony na stanowisko naczelnego sekretarza Kancelarii Ogólnej Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, najwyższej magistratury sądowej Król. Pol. 13 XI 1849 awansował na referenta tejże, a od 1860 był również członkiem Heroldii Królestwa. W 1861 został mianowany referendarzem stanu, w 1862 dyrektorem Kancelarii Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego, członkiem Tymczasowej Rady Wychowania Publicznego i wreszcie w 1864 został powołany na członka Warsz. Departamentów Senatu. Brał czynny udział w opracowywaniu programu nauczania dla gimnazjów i szkół powiatowych i organizowaniu Szkoły Głównej. Współpracownik „Bibl. Warszawskiej”, w której drukował szereg prac z numizmatyki i archeologii. W 1843-1855 stał na czele Komisji Rządowej, w której skład wchodzili: Franciszek Kostrzewski, Ludwik Baszard i inni, dokonującej opisu i zdjęć rysunkowych z zabytków historycznych i sztuki na terenie Król. Polskiego. Do zasług S. należy sporządzenie tych opisów i akwarelowych rysunków. We wrześniu 1854 złożył władzom Królestwa Opisanie zabytków starożytności krajowych. Po likwidacji Senatu w 1867 otrzymał emeryturę i osiadł w swym majątku ziemskim w Sieradzkiem, a ostatnie lata życia spędził w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zmarł jako ostatni z pierwszego składu szkoły wojewódzkiej na Lesznie w Warszawie. W latach służby otrzymał tytuł radcy dworu, rzeczywistego radcy stanu i Order Św. Stanisława III. ki. W uznaniu zasług naukowych wybrany został członkiem Tow. Naukowego, a potem Akademii Umiejętności w Krakowie oraz członkiem Cesarskiego Rosyjskiego Tow. Geograficznego w Petersburgu. Był członkiem Tow. Rolniczego. Jego działalność naukowo-wydawnicza szła dwoma nurtami: w latach wcześniejszych przyrodniczym, a w późniejszych historycznym. Nasuwa się podobieństwo do losów badań naukowych pijara Franciszka Kurowskiego. Ogłosił m. in. rozprawę przyrodniczą Spis zwierząt ssących kraju polskiego i pogranicznych (Warszawa 1839) i przesłał ją wszystkim badaczom historii naturalnej, aby przed wydaniem dzieła upewnić się, czy nie zaszły w Spisie jakieś błędy lub opuszczenia; Rozrywki entomologiczne dla młodzieży, pisemko zawierające w sobie opisy pospolitych owadów krajowych (Warszawa 1835); Rzut oka na funkcje, czyli czynności umysłowe zwierząt (1841); O rozumie i instynkcie u zwierząt. Wynikiem prac badawczych historycznych i numizmatycznych było najcelniejsze jego dzieło Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300 (Warszawa 1847). Rozszerzone i wydane w Piotrkowie w 1883-1885 trzytomowe Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów. Ogłosił też Sprawozdanie z prac delegacji do opisu zabytków starożytności, wysianej z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w łatach 1850-1855 (Dz. Powsz. 1861 i 1862). Poza tym w celach praktycznych opracował Wzory pism dawnych w przerysach wystawione i objaśnione drukowanym wyczytaniem (Warszawa 1839), wreszcie wydał Legendę obrazową o Św. Jadwidze (Kraków 1880) oraz Wspomnienia szkół piotrkowskich z czasu 1817 do 1823. S. cechowała wszechstronność zainteresowań. Już w podeszłym wieku dowodził na Zjeździe Górniczym w Warszawie 1 XI 1885 potrzeby uregulowania rzeki Przemszy w granicach Królestwa Polskiego w celu wyzyskania siły jej wód do przewozu węgla kamiennego do Wisły. S. był również zbieraczem książek. Posiadał bogate zbiory mineralogiczne, numizmatyczne, medali polskich, akwarel i autografów. Jego księgozbiór obejmował poza licznymi rękopisami z XV-XIX w. dzieła przyrodnicze, heraldyczne, historyczne, numizmatyczne, druki pruskie i śląskie, dysy-denckie i dyzunickie, czasopisma z XVII-XIX w. oraz zbiór kalendarzyków politycznych, ogółem około 3000 pozycji.
   srodka.377 A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983: część 1, zeszyt 3: Kazimierz Stronczyński (1809-1896)
   sw.460434 Akt małżeństwa: Kielce (Katedra) (obecn. woj. świętok.), 96/1866 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,87608,28 [podgląd]
   sw.87276 Informacja p. Marty Czerwieniec (z 10.3.2009)

  źródła:
  - ślub: Akt małżeństwa: Warszawa św. Krzyż (obecn. m. Warszawa), rok 1834, nr aktu 144 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://szukajwarchiwach.pl/72/158/0/-/8/skan/full/Yxr-aMarVAZqr0iSjS2B4w [podgląd]
  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.09.2021.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 3.215.177.171